תנאים והתניות

עודכן לאחרונה: 14 במרץ 2021

אנא קרא תנאים והתניות אלה בעיון לפני השימוש בשירות שלנו.

פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים שבהן האות הראשונית מופיעה באותיות רישיות יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. ההגדרות הבאות יהיו בעלות אותה משמעות, בין אם הן מופיעות ביחיד או ברבים.

הגדרות

לצורך תנאים והתניות אלה:

 • יישום פירושו התוכנה המסופקת על ידי החברה שהורדת על ידך בכל מכשיר אלקטרוני, בשם PlatoAiStream
 • חנות יישומים פירושה שירות ההפצה הדיגיטלי המופעל ופותח על ידי Apple Inc. (חנות האפליקציות של אפל) או Google Inc. (חנות Google Play) שבה היישום הורד.
 • שותף פירושו ישות השולטת, נשלטת על ידי צד או נמצאת בשליטה משותפת, כאשר "שליטה" פירושה בעלות על 50% או יותר מהמניות, ריבית ההון או ניירות ערך אחרים הזכאים להצביע לבחירת דירקטורים או רשות מנהלת אחרת.
 • חשבון פירושו חשבון ייחודי שנוצר עבורך כדי לגשת לשירות שלנו או לחלקים מהשירות שלנו.
 • מדינה מתייחסת ל: ויומינג, ארצות הברית
 • החברה (המכונה "החברה", "אנחנו", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו" בהסכם זה) מתייחסת לאפלטון טכנולוגיות בע"מ, 144 E 44th St, ניו יורק ניו יורק 10017.
 • תוכן מתייחס לתוכן כגון טקסט, תמונות או מידע אחר שניתן לפרסם, להעלות, לקשר או להפוך לזמין בכל דרך אחרת על ידך, ללא קשר לצורה של תוכן זה.
 • התקן פירושו כל התקן שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.
 • משוב פירושו משוב, חידושים או הצעות שנשלחו על ידך בנוגע לתכונות, לביצועים או לתכונות של השירות שלנו.
 • תקופת ניסיון ללא תשלום מתייחסת לפרק זמן מוגבל שעשוי להיות בחינם בעת רכישת מנוי.
 • סחורות מתייחסות לפריטים המוצעים למכירה בשירות.
 • רכישה בתוך האפליקציה מתייחסת לרכישה של מוצר, פריט, שירות או מנוי שבוצעו באמצעות האפליקציה ובכפוף לתנאים והתניות אלה ו/או לתנאים ולהתניות של חנות היישומים עצמה.
 • הזמנות פירושן בקשה על ידך לרכוש מוצרים מאיתנו.
 • מבצעים מתייחסים לתחרויות, הגרלות או מבצעים אחרים המוצעים באמצעות השירות.
 • השירות מתייחס לאפליקציה או לאתר או לשניהם.
 • מנויים מתייחסים לשירותים או לגישה לשירות המוצעים על בסיס מנוי על ידי החברה אליך.
 • תנאים והתניות (המכונים גם "תנאים") פירושם תנאים והתניות אלה המהווים את כל ההסכם בינך לבין החברה בנוגע לשימוש בשירות.
 • שירות מדיה חברתית של צד שלישי פירושו כל שירות או תוכן (כולל נתונים, מידע, מוצרים או שירותים) המסופקים על ידי צד שלישי שעשויים להיות מוצגים, כלולים או זמינים על ידי השירות.
 • האתר מתייחס ל- PlatoAIStream, נגיש מ- https://PlatoAiStream.net
 • אתה מתכוון לאדם הניגש לשירות או משתמש בו, או לחברה, או לישות משפטית אחרת שמטעם אדם זה ניגש לשירות או משתמש בו, לפי העניין.

אישור

אלה הם התנאים וההתניות המסדירים את השימוש בשירות זה ואת ההסכם הפועל בינך לבין החברה. תנאים והתניות אלה מפרטים את הזכויות והחובות של כל המשתמשים בנוגע לשימוש בשירות.

הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנים בקבלתך את התנאים וההתניות הללו ואת עמידתך בהם. תנאים והתניות אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים שניגשים לשירות או משתמשים בו.

על-ידי גישה או שימוש בשירות אתה מסכים להיות מחויב לתנאים והתניות אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו של תנאים והתניות אלה, אינך רשאי לגשת לשירות.

אתה מצהיר שאתה מעל גיל 18. החברה אינה מתירה לאנשים מתחת לגיל 18 להשתמש בשירות.

הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנים גם בקבלתך ובציות שלך למדיניות הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת את המדיניות והנהלים שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע האישי שלך כאשר אתה משתמש באפליקציה או באתר האינטרנט ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך ועל האופן שבו החוק מגן עליך. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו לפני השימוש בשירות שלנו.

ביצוע הזמנות לסחורות

על ידי ביצוע הזמנה עבור טובין באמצעות השירות, אתה מתחייב כי אתה מסוגל מבחינה משפטית להתקשר בחוזים מחייבים.

המידע שלך

אם ברצונך לבצע הזמנה עבור טובין הזמינה בשירות, ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי להזמנה שלך, כולל, ללא הגבלה, שמך, הדוא"ל שלך, מספר הטלפון שלך, מספר כרטיס האשראי שלך, תאריך התפוגה של כרטיס האשראי שלך, כתובת החיוב שלך ופרטי המשלוח שלך.

אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) יש לך את הזכות החוקית להשתמש בכל כרטיסי אשראי או חיוב או באמצעי תשלום אחרים בקשר לכל הזמנה; וכי (ii) המידע שאתה מספק לנו הוא נכון, נכון ושלם.

על ידי שליחת מידע כזה, אתה מעניק לנו את הזכות לספק את המידע לצדדים שלישיים לעיבוד תשלומים לצורך הקלה על השלמת ההזמנה שלך.

ביטול הזמנה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את הזמנתך בכל עת מסיבות מסוימות, לרבות, בין היתר:

 • זמינות סחורות
 • שגיאות בתיאור או במחירים עבור סחורות
 • שגיאות בסדר שלך

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את ההזמנה שלך אם יש חשד להונאה או לעסקה בלתי מורשית או בלתי חוקית.

זכויות ביטול ההזמנה שלך

ניתן להחזיר כל טובין שאתה רוכש רק בהתאם לתנאים והתניות אלה ולמדיניות ההחזרות שלנו.

מדיניות ההחזרות שלנו מהווה חלק מתנאים והתניות אלה. אנא קרא את מדיניות ההחזרות שלנו כדי ללמוד עוד על זכותך לבטל את ההזמנה שלך.

זכותך לבטל הזמנה חלה רק על טובין המוחזרים באותו מצב שבו קיבלת אותם. עליך לכלול גם את כל ההוראות, המסמכים והעטיפות של המוצר. מוצרים שניזוקו או לא באותו מצב שבו קיבלתם אותם או שהם נלבשים פשוט מעבר לפתיחת האריזה המקורית לא יוחזרו. לפיכך, עליך לטפל באופן סביר בסחורות שנרכשו בזמן שהן נמצאות ברשותך.

אנו נפצה אותך לא יאוחר מ-14 יום מהיום שבו אנו מקבלים את הסחורה שהוחזרה. אנו נשתמש באותם אמצעי תשלום שבהם השתמשת עבור ההזמנה, ולא תישא בעמלות כלשהן עבור החזר כזה.

לא תהיה לך כל זכות לבטל הזמנה לאספקת כל אחד מהטובין הבאים:

 • אספקת המוצרים שנעשו לפי המפרטים שלך או מותאמים אישית בבירור.
 • אספקת טובין אשר על פי טבעם אינם מתאימים להחזרה, מתדרדרת במהירות או כאשר תאריך התפוגה הסתיים.
 • אספקת מוצרים שאינם מתאימים להחזרה בשל סיבות של הגנה בריאותית או היגיינה ונחשפו לאחר המסירה.
 • אספקת טובין שהם, לאחר המסירה, על פי טבעם, מעורבבים באופן בלתי נפרד עם פריטים אחרים.
 • אספקת תוכן דיגיטלי שאינו מסופק במדיום מוחשי אם הביצועים החלו בהסכמתך המפורשת מראש ואתה אישרת את אובדן זכות הביטול שלך.

זמינות, שגיאות ואי דיוקים

אנו מעדכנים כל הזמן את הצעות הסחורה שלנו בשירות. המוצרים הזמינים בשירות שלנו עשויים להיות מתומחרים בצורה שגויה, מתוארים באופן לא מדויק או לא זמינים, ואנו עלולים להיתקל בעיכובים בעדכון מידע בנוגע למוצרים שלנו בשירות ובפרסום שלנו באתרים אחרים.

איננו יכולים ואיננו יכולים להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו, כולל מחירים, תמונות מוצרים, מפרטים, זמינות ושירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן מידע ולתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

מדיניות מחירים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיריה בכל עת לפני קבלת ההזמנה.

המחירים הנקובים עשויים להיות מתוקנים על ידי החברה לאחר קבלת הזמנה במקרה של התרחשות כלשהי המשפיעה על המסירה הנגרמת כתוצאה מפעולה ממשלתית, שונות במכס, דמי משלוח מוגדלים, עלויות מט"ח גבוהות יותר וכל עניין אחר שאינו בשליטת החברה. במקרה כזה, תהיה לך הזכות לבטל את ההזמנה שלך.

תשלומים

כל המוצרים הנרכשים כפופים לתשלום חד פעמי. ניתן לבצע את התשלום באמצעות אמצעי תשלום שונים העומדים לרשותנו, כגון ויזה, מאסטרקארד, כרטיס זיקה, כרטיסי אמריקן אקספרס או אמצעי תשלום מקוונים (PayPal, למשל).

כרטיסי תשלום (כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב) כפופים לבדיקות אימות ואישור על ידי מנפיק הכרטיס שלך. אם לא נקבל את האישור הנדרש, לא נהיה אחראים לכל עיכוב או אי מסירת ההזמנה שלך.

מנויים

תקופת המנוי

השירות או חלקים מסוימים של השירות זמינים רק עם מנוי בתשלום. תחויב מראש על בסיס חוזר ותקופתי (כגון יומי, שבועי, חודשי או שנתי), בהתאם לסוג תוכנית המנוי שתבחר בעת רכישת המנוי.

בסוף כל תקופה, המנוי שלך יתחדש באופן אוטומטי באותם תנאים בדיוק, אלא אם תבטל אותו או שהחברה תבטל אותו.

ביטולי מנויים

אתה רשאי לבטל את חידוש המנוי שלך דרך דף הגדרות החשבון שלך או על ידי פנייה לחברה. לא תקבל החזר עבור העמלות שכבר שילמת עבור תקופת המנוי הנוכחית שלך ותוכל לגשת לשירות עד סוף תקופת המנוי הנוכחית שלך.

אם המנוי בוצע באמצעות רכישה בתוך האפליקציה, באפשרותך לבטל את חידוש המנוי שלך בחנות היישומים.

חיוב

תמסור לחברה פרטי חיוב מדויקים ומלאים לרבות שם מלא, כתובת, מדינה, מיקוד, מספר טלפון ופרטי אמצעי תשלום תקפים.

אם החיוב האוטומטי לא יתרחש מכל סיבה שהיא, החברה תנפיק חשבונית אלקטרונית המציינת שעליך להמשיך באופן ידני, תוך תאריך יעד מסוים, כאשר התשלום המלא מתאים לתקופת החיוב כפי שמצוין בחשבונית.

אם המנוי בוצע באמצעות רכישה בתוך האפליקציה, כל החיובים מטופלים על-ידי חנות היישומים ונשלטים על-ידי התנאים וההתניות של חנות היישומים עצמה.

שינויים בתשלום

החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, רשאית לשנות את דמי המנוי. כל שינוי בדמי המנוי ייכנס לתוקף בתום תקופת המנוי הנוכחית.

החברה תספק לך הודעה מוקדמת סבירה על כל שינוי בדמי המנוי כדי לתת לך הזדמנות לסיים את המנוי שלך לפני ששינוי כזה ייכנס לתוקף.

המשך השימוש שלך בשירות לאחר כניסתו לתוקף של שינוי דמי המנוי מהווה את הסכמתך לשלם את סכום דמי המנוי המתוקן.

החזרים

למעט כאשר הדבר נדרש על פי חוק, דמי מנוי ששולמו אינם ניתנים להחזר.

בקשות החזר מסוימות בגין מנויים עשויות להידון על ידי החברה בכל מקרה לגופו ולהינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אם המנוי בוצע באמצעות רכישה בתוך האפליקציה, מדיניות ההחזרים הכספיים של חנות היישומים תחול. אם ברצונך לבקש החזר כספי, תוכל לעשות זאת על ידי פנייה ישירה לחנות היישומים.

ניסיון ללא תשלום

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציע מנוי עם תקופת ניסיון חינם לתקופה מוגבלת של זמן.

ייתכן שתידרש להזין את פרטי החיוב שלך כדי להירשם לגירסת הניסיון בחינם.

אם תזין את פרטי החיוב שלך בעת ההרשמה לגירסת ניסיון בחינם, לא תחויב על ידי החברה עד שתוקף תקופת הניסיון בחינם פג. ביום האחרון של תקופת הניסיון ללא תשלום, אלא אם כן ביטלת את המנוי שלך, תחויב באופן אוטומטי בדמי המנוי הרלוונטיים עבור סוג המנוי שבחרת.

בכל עת וללא הודעה מוקדמת, החברה שומרת לעצמה את הזכות (i) לשנות את התנאים וההגבלות של הצעת הניסיון בחינם, או (ii) לבטל את הצעת הניסיון בחינם כאמור.

רכישות בתוך האפליקציה

היישום עשוי לכלול רכישות בתוך האפליקציה המאפשרות לך לקנות מוצרים, שירותים או מנויים.

מידע נוסף אודות האופן שבו ייתכן שתוכל לנהל רכישות בתוך האפליקציה באמצעות המכשיר שלך עשוי להיות מוגדר בתנאים ובהתניות של חנות היישומים עצמה או בהגדרות העזרה של המכשיר שלך.

ניתן לצרוך רכישות בתוך האפליקציה רק בתוך היישום. אם תבצע רכישה בתוך האפליקציה, לא ניתן יהיה לבטל רכישה זו בתוך האפליקציה לאחר שיזמת את הורדתה. לא ניתן לממש רכישות בתוך האפליקציה במזומן או בתמורה אחרת או להעביר אותן בדרך אחרת.

אם רכישה כלשהי בתוך האפליקציה אינה הורדה בהצלחה או שאינה פועלת לאחר הורדתה בהצלחה, אנו, לאחר שנודע לנו על התקלה או קיבלת הודעה על התקלה על-ידך, נחקור את הסיבה לתקלה. אנו נפעל באופן סביר בהחלטה אם לספק לך רכישה חלופית בתוך האפליקציה או להנפיק לך תיקון כדי לתקן את התקלה. בשום מקרה לא נחייב אותך להחליף או לתקן את הרכישה בתוך האפליקציה. במקרה הלא סביר שלא נוכל להחליף או לתקן את הרכישה הרלוונטית בתוך האפליקציה או שלא נוכל לעשות זאת תוך פרק זמן סביר וללא אי נוחות משמעותית עבורך, אנו נאשר לחנות היישומים להחזיר לך סכום עד עלות הרכישה הרלוונטית בתוך האפליקציה. לחלופין, אם ברצונך לבקש החזר כספי, תוכל לעשות זאת על ידי פנייה ישירה לחנות היישומים.

אתה מאשר ומסכים שכל תהליכי החיוב והטרנזקציות מטופלים על-ידי חנות היישומים שממנה הורדת את היישום, והם כפופים לתנאים ולהתניות של חנות יישומים זו.

אם יש לך בעיות הקשורות לתשלום ברכישות בתוך האפליקציה, עליך לפנות ישירות לחנות היישומים.

מבצעים

כל מבצעים הזמינים באמצעות השירות עשויים להיות כפופים לכללים הנפרדים מתנאים אלה.

אם אתה משתתף במבצעים כלשהם, אנא עיין בכללים החלים, כמו גם במדיניות הפרטיות שלנו. אם הכללים לקידום מכירות מתנגשים עם תנאים אלה, כללי המבצע יחולו.

חשבונות

כאשר אתה יוצר חשבון אצלנו, עליך לספק לנו מידע מדויק, שלם ועדכני בכל עת. אי-פעולה זו מהווה הפרה של התנאים, העלולה לגרום לסגירה מיידית של חשבונך בשירות שלנו.

אתה אחראי להגן על הסיסמה שבה אתה משתמש כדי לגשת לשירות ועל כל פעילות או פעולה תחת הסיסמה שלך, בין אם הסיסמה שלך היא עם השירות שלנו או עם שירות מדיה חברתית של צד שלישי.

אתה מסכים לא לחשוף את הסיסמה שלך לאף צד שלישי. עליך להודיע לנו על כך מיד עם היוודע לך על כל הפרת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבונך.

אינך רשאי להשתמש כשם משתמש בשמו של אדם או ישות אחרים או שאינם זמינים כדין לשימוש, שם או סימן מסחרי הכפופים לזכויות כלשהן של אדם או ישות אחרים שאינם אתה ללא אישור מתאים, או שם שהוא פוגעני, וולגרי או מגונה בדרך אחרת.

תוכן

זכותך לפרסם תוכן

השירות שלנו מאפשר לך לפרסם תוכן. אתה אחראי לתוכן שאתה מפרסם בשירות, לרבות חוקיותו, מהימנותו והתאמתו.

על-ידי פרסום תוכן בשירות, אתה מעניק לנו את הזכות והרישיון להשתמש, לשנות, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשכפל ולהפיץ תוכן כזה בפומבי בשירות ובאמצעותו. אתה שומר על כל הזכויות שלך על כל תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג בשירות או באמצעותו, ואתה אחראי להגן על זכויות אלה. אתה מסכים שרישיון זה כולל את הזכות עבורנו להפוך את התוכן שלך לזמין למשתמשים אחרים בשירות, שעשויים גם הם להשתמש בתוכן שלך בכפוף לתנאים אלה.

אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) התוכן הוא שלך (אתה הבעלים שלו) או שיש לך את הזכות להשתמש בו ולהעניק לנו את הזכויות והרישיון כפי שנקבעו בתנאים אלה, ו- (ii) פרסום התוכן שלך בשירות או באמצעותו אינו מפר את זכויות הפרטיות, זכויות הפרסום, זכויות היוצרים, זכויות החוזה או כל זכות אחרת של כל אדם.

הגבלות תוכן

החברה אינה אחראית לתוכן של משתמשי השירות. אתה מבין ומסכים במפורש שאתה האחראי הבלעדי לתוכן ולכל הפעילות המתרחשת תחת חשבונך, בין אם נעשתה על ידך על ידך או על-ידי כל אדם שלישי המשתמש בחשבונך.

אינך רשאי להעביר כל תוכן שאינו חוקי, פוגעני, מרגיז, נועד להגעיל, מאיים, מוציא דיבה, משמיץ, מגונה או מעורר התנגדות אחרת. דוגמאות לתוכן מעורר התנגדות כזה כוללות, בין היתר, את הדברים הבאים:

 • פעילות בלתי חוקית או מקדמת פעילות בלתי חוקית.
 • תוכן משמיץ, מפלה או מרושע, כולל אזכורים או פרשנויות על דת, גזע, נטייה מינית, מגדר, מוצא לאומי/אתני או קבוצות ממוקדות אחרות.
 • דואר זבל, מכונה - או באופן אקראי - נוצר, המהווה פרסום לא מורשה או לא רצוי, מכתבי שרשרת, כל צורה אחרת של שידול לא מורשה, או כל צורה של הגרלה או הימורים.
 • מכילים או מתקינים וירוסים, תולעים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאניים או תוכן אחר שתוכנן או נועד לשבש, לפגוע או להגביל את תפקודם של כל תוכנה, חומרה או ציוד טלקומוניקציה או לפגוע או להשיג גישה בלתי מורשית לכל נתונים או מידע אחר של אדם שלישי.
 • הפרה של זכויות קנייניות כלשהן של צד כלשהו, לרבות פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכות פרסום או זכויות אחרות.
 • התחזות לכל אדם או ישות לרבות החברה ועובדיה או נציגיה.
 • פגיעה בפרטיותו של כל אדם שלישי.
 • מידע ותכונות כוזבות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך לא את החובה, לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם תוכן כלשהו מתאים ועומד בתנאים אלה, לסרב או להסיר תוכן זה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע עיצוב ועריכות ולשנות את אופן השימוש בכל תוכן. החברה יכולה גם להגביל או לבטל את השימוש בשירות אם אתה מפרסם תוכן מעורר התנגדות כזה. מכיוון שהחברה אינה יכולה לשלוט בכל התוכן שפורסם על ידי משתמשים ו/או צדדים שלישיים בשירות, אתה מסכים להשתמש בשירות על אחריותך בלבד. אתה מבין כי על ידי שימוש בשירות אתה עלול להיחשף לתוכן שאתה עלול למצוא כפוגעני, מגונה, שגוי או מעורר התנגדות, ואתה מסכים כי בשום פנים ואופן החברה לא תישא באחריות בכל דרך שהיא לתוכן כלשהו, לרבות שגיאות או השמטות כלשהן בתוכן כלשהו, או כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה מהשימוש שלך בתוכן כלשהו.

גיבויי תוכן

למרות שמתבצעים גיבויים קבועים של תוכן, החברה אינה מבטיחה שלא יהיה אובדן או השחתה של נתונים.

נקודות גיבוי פגומות או לא חוקיות עלולות להיגרם על-ידי תוכן שנפגם, ללא הגבלה, לפני שהוא מגובה או שמשתנה במהלך ביצוע הגיבוי.

החברה תספק תמיכה ותנסה לפתור בעיות ידועות או שהתגלו שעשויות להשפיע על גיבויי התוכן. אך אתה מכיר בכך שלחברה אין כל אחריות הקשורה לשלמות התוכן או לכישלון לשחזר בהצלחה תוכן למצב שמיש.

אתה מסכים לשמור עותק מלא ומדויק של כל תוכן במיקום שאינו תלוי בשירות.

מדיניות זכויות יוצרים
הפרת קניין רוחני

אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. המדיניות שלנו היא להגיב לכל טענה שתוכן שפורסם בשירות מפר הפרת זכויות יוצרים או הפרה אחרת של קניין רוחני של כל אדם.

אם אתה בעל זכויות יוצרים, או מורשה מטעם אחד מהם, ואתה מאמין שהיצירה המוגנת בזכויות יוצרים הועתקה באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים המתרחשת באמצעות השירות, עליך להגיש את הודעתך בכתב לידיעת סוכן זכויות היוצרים שלנו באמצעות דוא"ל בכתובת zephyr@platodata.io ולכלול בהודעתך תיאור מפורט של ההפרה לכאורה.

ייתכן שתישא באחריות לנזקים (כולל עלויות ושכר טרחת עורכי דין) בגין מצג שווא שלפיו תוכן כלשהו מפר את זכויות היוצרים שלך.

הודעת DMCA ונוהל DMCA לתביעות על הפרת זכויות יוצרים

אתה רשאי לשלוח הודעה בהתאם לחוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי (DMCA) על ידי מתן המידע הבא של סוכן זכויות היוצרים שלנו בכתב (ראה 17 U.S.C 512(c)(3) לפרטים נוספים):

 • חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המורשה לפעול בשם בעל האינטרס של זכויות היוצרים.
 • תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרה, כולל כתובת ה-URL (כלומר, כתובת דף האינטרנט) של המיקום שבו קיימת היצירה המוגנת בזכויות יוצרים או עותק של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים.
 • זיהוי כתובת ה-URL או מיקום ספציפי אחר בשירות שבו נמצא החומר שאתה טוען שהוא מפר זכויות יוצרים.
 • הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך.
 • הצהרה על ידך שיש לך אמונה בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן שלה או החוק.
 • הצהרה על ידך, שנעשתה תחת עונש של עדות שקר, כי המידע לעיל בהודעתך מדויק וכי אתה הבעלים של זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים.

אתה יכול ליצור קשר עם סוכן זכויות היוצרים שלנו בדוא"ל בכתובת zephyr@platodata.io. עם קבלת ההודעה, החברה תנקוט בכל פעולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שתמצא לנכון, לרבות הסרת התכנים המערערים מהשירות.

קניין רוחני

השירות והתוכן המקורי שלו (למעט תוכן שסופק על-ידך או על-ידי משתמשים אחרים), התכונות והפונקציונליות שלו הם ויישארו רכושם הבלעדי של החברה ושל מעניקי הרישיונות שלה.

השירות מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים הן של המדינה והן של מדינות זרות.

אין להשתמש בסימנים המסחריים ובלבוש המסחרי שלנו בקשר למוצר או שירות כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

המשוב שלך אלינו

אתה מקצה את כל הזכויות, הבעלות והעניין בכל משוב שאתה מספק לחברה. אם מסיבה כלשהי הקצאה כזו אינה יעילה, אתה מסכים להעניק לחברה זכות ורישיון לא בלעדיים, תמידיים, בלתי חוזרים, ללא תמלוגים, ללא תמלוגים, בעלי רישיון לשימוש, לשכפל, לחשוף, להעניק רישיון משנה, להפיץ, לשנות ולנצל משוב כזה ללא הגבלה.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות החברה או בשליטתה.

לחברה אין שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנהלים של אתרי אינטרנט או שירותים כלשהם של צד שלישי, ואינה נוטלת על עצמה כל אחריות. כמו כן, אתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרם או נטען שנגרם על ידי או בקשר לשימוש או הסתמכות על כל תוכן, טובין או שירותים כאלה הזמינים באתרי אינטרנט או שירותים כאלה או באמצעותם.

אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההתניות ומדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שבהם אתה מבקר.

סיום

אנו רשאים לסיים או להשעות את חשבונך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות, ללא הגבלה, אם תפר תנאים והתניות אלה.

עם סיום, זכותך להשתמש בשירות תיפסק באופן מיידי. אם ברצונך לסיים את חשבונך, תוכל פשוט להפסיק להשתמש בשירות.

הגבלת אחריות

על אף כל הנזקים שעלולים להיגרם לך, החבות המלאה של החברה ושל כל אחד מספקיה על פי כל הוראה של תנאים אלה והסעד הבלעדי שלך לכל האמור לעיל תוגבל לסכום ששולם בפועל על ידך באמצעות השירות או 100 דולר ארה"ב אם לא רכשת דבר באמצעות השירות.

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה החברה או ספקיה לא יישאו באחריות לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף או תוצאתי כלשהו (לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים או מידע אחר, בגין הפרעה לעסקים, בגין נזקי גוף, אובדן פרטיות הנובעים או קשורים בדרך כלשהי לשימוש בשירות או לחוסר יכולתו להשתמש בו, תוכנת צד שלישי ו/או חומרה של צד שלישי המשמשת את השירות, או בכל דרך אחרת בקשר לכל הוראה בתנאים אלה), גם אם החברה או כל ספק קיבל הודעה על האפשרות לנזקים כאלה וגם אם התרופה נכשלה במטרתה המהותית.

מדינות מסוימות אינן מאפשרות החרגה של אחריות משתמעת או הגבלת אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים, כלומר חלק מהמגבלות הנ"ל עשויות שלא לחול. במדינות אלה, אחריותו של כל צד תוגבל במידה הגדולה ביותר המותרת על פי חוק.

כתב ויתור "כפי שהוא" ו"כפי שזמין"

השירות ניתן לך "AS IS" ו-"AS AVAILABLE" ועם כל התקלות והפגמים ללא אחריות מכל סוג שהוא. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, החברה, מטעמה ובשם החברות המסונפות לה ולבעלי הרישיונות ולספקי השירותים שלהן, מתנערת במפורש מכל אחריות, בין אם מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, ביחס לשירות, לרבות כל האחריות המשתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה, ואחריות שעשויה לנבוע מתוך מהלך ההתמודדות, מהלך הביצועים, השימוש או הפרקטיקה המסחרית. ללא הגבלה על האמור לעיל, החברה אינה מעניקה כל אחריות או התחייבות, ואינה מציגה כל סוג שהוא כי השירות יעמוד בדרישותיך, ישיג תוצאות כלשהן, יהיה תואם או יעבוד עם כל תוכנה, יישומים, מערכות או שירותים אחרים, יפעל ללא הפרעה, יעמוד בתקני ביצועים או אמינות כלשהם או יהיה נקי משגיאות או שיהיה נקי משגיאות או ששגיאות או פגמים כלשהם יכולים או יתוקנו.

מבלי להגביל את האמור לעיל, החברה או מי מספקי החברה אינם מצהירים על כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורשים או משתמעים: (1) באשר לפעולתו או לזמינותו של השירות, או למידע, לתכנים ולחומרים או למוצרים הכלולים בו; (2) שהשירות יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות; (3) באשר לדיוק, לאמינות או למטבע של כל מידע או תוכן המסופקים באמצעות השירות; או (iv) שהשירות, השרתים שלו, התוכן או הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו מהחברה או מטעמה נקיים מווירוסים, סקריפטים, סוסים טרויאניים, תולעים, תוכנות זדוניות, לוחות זמנים או רכיבים מזיקים אחרים.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של סוגים מסוימים של אחריות או הגבלות על זכויות סטטוטוריות ישימות של צרכן, כך שחלק או כל ההחרגות והמגבלות לעיל עשויות שלא לחול עליך. אך במקרה כזה ההחרגות והמגבלות המפורטות בסעיף זה יחולו במידה הרבה ביותר הניתנת לאכיפה על פי הדין החל.

החוק החל

חוקי המדינה, למעט כללי התנגשויות החוק שלה, יחולו על תנאים אלה ועל השימוש שלך בשירות. השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.

יישוב סכסוכים

אם יש לך חשש או מחלוקת לגבי השירות, אתה מסכים לנסות תחילה לפתור את המחלוקת באופן לא רשמי על ידי יצירת קשר עם החברה.

עבור משתמשי האיחוד האירופי (EU)

אם אתה צרכן של האיחוד האירופי, תיהנה מכל הוראות חובה בחוק של המדינה שבה אתה מתגורר.

הוראות השימוש הסופי של הממשלה הפדרלית של ארצות הברית

אם אתה משתמש קצה של הממשל הפדרלי בארה"ב, השירות שלנו הוא "פריט מסחרי" כפי שמונח זה מוגדר ב- 48 C.F.R. §2.101.

תאימות לחוק של ארצות הברית

אתה מצהיר ומתחייב כי (i) אינך ממוקם במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארצות הברית, או שהוגדרה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור", ו- (ii) אינך מופיע בשום רשימה של צדדים אסורים או מוגבלים על ידי ממשלת ארצות הברית.

הפרדה וויתור

הפרדה

אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב כבלתי ניתנת לאכיפה או לפסולה, הוראה זו תשתנה ותתפרש כך שתשיג את מטרותיה של הוראה זו במידה הרבה ביותר האפשרית על פי החוק החל, ויתר ההוראות ימשיכו במלוא תוקפן ותוקפו.

ויתור

למעט כפי שנקבע במסמך זה, אי מימוש זכות או דרישה לקיום חובה על פי תנאים אלה לא ישפיע על יכולתו של צד לממש זכות כאמור או ידרוש ביצוע כאמור בכל עת לאחר מכן, וכן הוויתור על הפרה לא יהווה ויתור על כל הפרה עתידית.

פרשנות תרגום

ייתכן שתנאים והתניות אלה תורגמו אם הפכנו אותם לזמינים עבורך בשירות שלנו. אתה מסכים שהטקסט המקורי באנגלית ינצח במקרה של מחלוקת.

שינויים בתנאים והתניות אלה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא מהותי אנו נעשה מאמצים סבירים לספק הודעה מוקדמת של 30 יום לפחות לפני כל תנאים חדשים שייכנסו לתוקף. מה מהווה שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

על-ידי המשך הגישה לשירות שלנו או השימוש בו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, כולם או חלקם, אנא הפסק להשתמש באתר ובשירות.

צור קשר

אם יש לך שאלות לגבי תנאים והתניות אלה, תוכל ליצור איתנו קשר:

 • במייל: zephyr@platodata.io